Rely Consulting är ett konsultföretag med snart 30 års erfarenhet av rekrytering, HR och ledarskap i ledande befattningar. Vi hjälper organisationer att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.

 

Stefan Johansson har examen från Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor och har mångårig erfarenhet som bl. a HR-chef, regionchef, VD och försäljningschef. Stefan har ett upparbetat nätverk och har arbetat med rekrytering sedan 1989. Stefan är grundare av Rely Consulting AB.

stefan.johansson@relyconsulting.se
0706- 58 59 45